Im Kreis

Im Kreis
  • Year: 2009
  • 150 x 150 cm
  • Oil on Cotton